Warsztaty “Design Thinking”

W dniu 27.05.2019 w Samsung Inkubator Białystok odbyły się warsztaty Design Thinking. Zajęcia poprowadzili Maciej Sawicki i Marcin Nawrocki z firmy askwhy.pl. Warsztat z metodologii „design thinking” został przeprowadzony w formie ćwiczenia, podczas którego uczestnicy pracowali w grupach nad realnym wyzwaniem projektowym. Podczas ćwiczenia zostały omówione i przepracowane wszystkie etapy „design thinking”: empatia, definiowanie, generowanie pomysłów, tworzenie prototypu i testowanie. Po intensywnej burzy mózgów uczestnicy zaprezentowali wiele świetnych pomysłów i kreatywnych rozwiązań problemu.