SDG Meetup #1 : Innowacje #DlaPlanety

12 czerwca w Samsung Inkubator w Białymstoku odbył się pierwszy meetup zapowiadający cykl wydarzeń poświęconych Celom Zrównoważonego Rozwoju. Wydarzenie odbyło się pod hasłem “Innowacje #DlaPlanety – start-upy wspierają Cele Zrównoważonego Rozwoju”. Spotkanie skierowane było do lokalnej społeczności. Oprócz promowania idei zrównoważonego rozwoju miało na celu przybliżenie obszarów działalności Inkubatora oraz sposobów wspierania innowacyjnych przedsięwzięć. 

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele partnerów Inkubatora – Centrum UNEP/GRID-Warszawa oraz Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego, reprezentanci firmy HugeTECH – operatora inkubatorów firmy Samsung, jak również lokalna społeczność zainteresowana tematem zrównoważonego rozwoju.

Podczas spotkania rozmawiano o zagrożeniach współczesnego świata i rozwiązaniach, które mogą odpowiedzieć na jego problemy. Poruszono tematy takie jak działania na rzecz efektywnego gospodarowania surowcami, zmiana nawyków oraz stylu życia na bardziej przyjazny środowisku, czy walka z marnotrawieniem żywności.

Opowiadano o aspektach społecznej odpowiedzialności firmy oraz startupach poszukujących rozwiązań, które wpisują się w Cele Zrównoważonego Rozwoju. Goście wydarzenia mogli również posłuchać w jaki sposób Inkubator oraz jego partnerzy – Centrum UNEP/GRID-Warszawa oraz Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, zapewnią wsparcie startupom działającym na rzecz wspólnego dobra. 

Duża frekwencja na wydarzeniu wykazała, że połączenie Celów Zrównoważonego Rozwoju i biznesu cieszy się zainteresowaniem wśród lokalnej społeczności, działających instytucji oraz przyszłych przedsiębiorców.