Wschodni Kongres Gospodarczy

W dniach 25 – 26 września 2019 r. w Operze i Filharmonii Podlaskiej odbył się VI Wschodni Kongres Gospodarczy – największa debata na temat obecnego i przyszłego stanu gospodarki Polski Wschodniej. Przez dwa dni w debatach gospodarczych wzięło udział około tysiąca osób, 200 prelegentów oraz 700 uczniów i studentów. Na miejscu obecni byli przedstawiciele firmy HugeTECH, którzy opowiadali o inicjatywie Samsung Inkubator i programie wsparcia startupów. Wydarzenie pozwoliło na wymianę doświadczeń między ekspertami, przedstawicielami świata biznesu, nauki oraz polityki, a także było doskonałą okazją do nawiązywania kontaktów biznesowych.