Warsztaty – Projektowanie Innowacji

19 listopada 2019 r. w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym odbyły się warsztaty Projektanci Innowacji PFR organizowane przez Google. Partnerem lokalnym wydarzenia był Samsung Inkubator. Dzięki warsztatom słuchacze mogli rozwinąć umiejętności miękkie oraz zdolności rozwiązywania złożonych problemów niezbędnych do tworzenia nowych, innowacyjnych projektów. Uczestnicy przeszli przez kolejne etapy rozwoju pomysłu, od idei do stworzenia prototypu. W trakcie zajęć nauczyli się budować trzy podstawowe kompetencje: zrozumienie użytkownika (Empatia),  myślenie bez granic (Myślenie 10x) oraz eksperymentowanie (Tworzenie prototypów). Warsztaty były szansą na stworzenie nowego biznesu oraz weryfikację jego mocnych i słabych stron.