Warsztaty: Analiza danych w programie MS Excel

28 lutego 2020 r. w Samsung Inkubator odbyły się warsztaty z analizy danych z Google Analytics i Hotjar w programie MS Excel. Uczestnicy dowiedzieli się w jaki sposób przyspieszyć i ułatwić analizowanie oraz wyciąganie wniosków na podstawie dużej ilości danych. Poznali najbardziej przydatne formuły i funkcje programu oraz dostali wiele cennych wskazówek dotyczących efektywnego korzystania z Excela. Słuchacze zapoznali się także z narzędziem Hotjar, dzięki któremu będą mogli śledzić mapy kliknięć oraz badać zachowania użytkowników na stronie internetowej. Warsztaty poprowadził Wojciech Szarkowski – znakomity mówca, ewangelista Excela w szarkowski.pro oraz Kontroler Finansowy w firmie Promotech Sp z o.o. z 15-letnim stażem. Uczestnik i prelegent wielu meetupów dotyczących szeroko pojętej analizy danych i nowych technologii.