Tworzenie i rozwój modeli biznesowych

Z uwagi na wyjątkową sytuację postanowiliśmy przenieść nasze szkolenia do online. 22 kwietnia odbyło się pierwsze szkolenie online z udziałem startupów. Spośród wielu rozwiązań wybraliśmy platformę Zoom. Tematyką szkolenia było „Tworzenie I rozwój modeli biznesowych”. Szkoleniowiec, Paweł Paszkowski przygotował obszerny program. Podczas warsztatów zespoły startupowe miały możliwość zapoznania się z następującymi zagadnieniami: co to jest Business Model Canvas, kim jest Twój klient?, persona a grupa docelowa, wymiarowanie rynku I wiele innych. Podczas indywidualnych konsultacji startupy miały możliwość stworzenia własnego modelu biznesowego. Warsztaty miały na celu wprowadzenie uczestników w tworzenie strategii biznesowej dla swojej firmy. Po warsztatach uczestnicy we własnym zakresie potrafią stworzyć podstawowy model biznesowy, zdefiniować cele strategiczne oraz sposób komunikacji produktu do właściwej grupy docelowej.