Tworzenie i rozwój modeli biznesowych

Z uwagi na wyjątkową sytuację postanowiliśmy przenieść nasze szkolenia do formy online. Pierwsze wirtualne spotkanie z udziałem startupów odbyło się 22 kwietnia. Spośród wielu dostępnych rozwiązań wybraliśmy platformę Zoom. Tematyką szkolenia było „Tworzenie i rozwój modeli biznesowych”, a poprowadził je Paweł Paszkowski. Podczas warsztatów zespoły startupowe miały możliwość zapoznania się z zagadnieniami, takimi jak Business Model Canvas, persona a grupa docelowa czy wymiarowanie rynku. Podczas indywidualnych konsultacji startupy miały możliwość stworzenia własnego modelu biznesowego. Po odbyciu szkolenia uczestnicy we własnym zakresie potrafią stworzyć podstawowy model biznesowy, zdefiniować cele strategiczne oraz sposób komunikacji produktu do właściwej grupy docelowej.