MVPG

27 maja w ramach cyklu szkoleń online dla startupów odbyło się szkolenie MVPG – Misja, Wartość, Zasady i Cel. Podczas szkolenia poruszone zostały następujące zagadnienia: podstawowy powód istnienia firmy, ostateczny cel i znaczenie w życiu społecznym, aspirujący wizerunek firmy, zasady, standardy podejmowania decyzji i działania zaczerpnięte z zarządzania, filozofia i podstawowe wartości. Niezbędne i zrównoważone komponenty, które wspierają firmę niezależnie od zewnętrznych czynników I zmian środowiskowych także zostały poddane głębokiej analizie podczas szkolenia.