Szkolenie Design Thinking

Cykl szkoleń, które przygotowaliśmy dla uczestników programu inkubacyjnego zapoczątkowały warsztaty Design Thinking. 6 zespołów startupowych biorących udział w programie zapoznało się z zasadami i ramami Design Thinking, a także zestawem umiejętności projektanta. Wzmocniło pewność kreatywną i współpracę w procesach wspólnego tworzenia rozwiązań. Uczestnicy zapoznali się z biznesowym aspektem Design Thinking i sposobami wdrażania tej metodyki do organizacji. Mieli okazję także zaznajomić się z zestawem najważniejszych korzyści ze stosowania DT w projektach. Podczas zajęć uczestnicy pracowali nad takimi kompetencjami jak empatia, poszukiwanie odpowiednich wniosków, prowadzenie efektywnej burzy mózgów i prototypowanie. Prowadzący Maciej Sawicki,  szkoleniowiec z kilkuletnim doświadczeniem, wydobywa kreatywny potencjał zespołów i organizacji. Maciej dostarcza odważne pomysły na rozwiązania trudnych problemów i pokazuje świeżą perspektywę patrzenia na otoczenie. Zachęca do budowania przewagi, dzięki niestandardowym rozwiązaniom.