Zarządzanie finansami

Z kolei 21 maja odbyło się 4-godzinne szkolenie z zarządzania finansami. Szkoleniowcem był Maciej Dardziński – absolwent studiów magisterskich Politechniki Białostockiej na kierunku Finanse i Rachunkowość (2006 r.) oraz studiów podyplomowych na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie na kierunku Kontrolerzy Finansowi (2011 r.). W 2017 r. ukończył studia MBA Finanse na ALK. Związany z  grupą PFRR jako analityk finansowy, z czasem jako menedżer inwestycyjny pracujący przy ocenie ryzyka pożyczek udzielanych przedsiębiorcom, poręczeń do produktów bankowych oraz działający w obszarach venture capital i venture debt. Szkoleniowiec z zakresu analizy finansowej, wywiadu gospodarczego oraz zarządzania płynnością w przedsiębiorstwach.