Poranek startupowy #8

25 czerwca odbył się Poranek startupowy #8. Gościem spotkania była Anna Kołodziejczyk z UNEP/GRID – Warszawa. W Centrum UNEP/GRID-Warszawa pracuje od 2010 roku. Jest zaangażowana we współpracę z partnerami biznesowymi, medialnymi i instytucjonalnymi oraz kampanie społeczne i działania komunikacyjne. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła również podyplomowe studia „CSR – strategia odpowiedzialnego biznesu” w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz kurs London School of Public Relations: „Zintegrowane podejście do Public Relations”. Anna opowiedziała o partnerstwach, a także zachęciła uczestników do zawiązywania współprac i partnerstw na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.