Associated Apps

Startup działa na rzecz znoszenia barier i wyrównywania szans społecznych. Stworzył The Compass – pierwszą na świecie tak zaawansowaną aplikację mobilną, która nawiguje osoby niewidome i niedowidzące wewnątrz obiektów użyteczności publicznej. Aplikacja zaprowadzi użytkownika do każdego dostępnego miejsca w budynku, a także pozwoli na wcześniejsze zaplanowanie drogi. Będzie obsługiwana głosowo oraz manualnie.