Broomee

Zwrównoważony model transportu miejskiego. Inteligentny system do elastycznego transportu zbiorowego na żądanie. Pasażer może zamówić transport przez aplikację na smartfonie. W trakcie jazdy dosiadają się kolejne osoby, które jadą w tym samym kierunku. Trasy są wyznaczane, modyfikowane i optymalizowane na bieżąco na podstawie kolejnych zgłoszeń. Innowacyjny projekt rozwiązuje problem nieoptymalnych tras przejazdów i rozkładów jazdy komunikacji publicznej.