Eco Hub

Startup Eco Hub powstał, aby zbudować przyjazny ekosystem e-handlu, wspierający rolnictwo ekologiczne na poziomie podaży i popytu. Są to cele związane nie tylko ze stymulacją wzrostu rolnictwa ekologicznego, ale także wspomagające budowanie świadomości wśród potencjalnych konsumentów oraz przyszłych eko producentów. Dzięki wykorzystaniu analityki danych oraz mechanizmów współfinansowania (crowdfunding), platforma ma przyczyniać się do podnoszenia jakości i efektywności w gałęzi rolnictwa profesjonalnego, jak i amatorskiego z naciskiem na ekologię. Chodzi bowiem o optymalizację podaży poprzez zmniejszanie marnowania produktów w procesie przechowywania na bazie danych analitycznych o zmienności popytu w skali roku. W budowaniu silnej marki w świadomości klientów i producentów ma pomóc także jednostka certyfikująca, wchodząca w skład tego ekosystemu. Ma za zadanie odpowiadać za mierzalną jakość wprowadzanych do obrotu produktów, by finalnie móc dostarczać do klienta końcowego najlepszą jakość w atrakcyjnej i przystępnej cenie.