Ekologiczny patrol

Głównym celem zespołu pracującego nad aplikacją Ekologiczny Patrol jest opracowanie narzędzia, które ułatwi przeprowadzenie jak najpełniejszej ewidencji dzikich wysypisk śmieci w Polsce. Aplikacja jest kierowana przede wszystkim do uczestników społecznej inicjatywy Operacja Rzeka, która jest jedną z większych akcji sprzątających w Polsce. Oprócz osób biorących udział w Operacji Rzeka, twórcy aplikacji planują bezpłatne udostępnienie narzędzia wszystkim osobom, które będą chciały korzystać z rozwiązania, dzięki któremu zostanie docelowo opracowana interaktywna mapa zagrożeń ekologicznych.

Podstawowym celem społecznym, jaki stawiają przed sobą twórcy aplikacji jest aktywizacja społeczności osób zaangażowanych w aktywne rozwiązywanie problemów czystości środowiska naturalnego w Polsce. Dzięki aplikacji inicjatorzy przedsięwzięcia mają nadzieję podnieść efektywność akcji sprzątających przy jednoczesnym obniżeniu kosztów działania oraz znacznemu ograniczeniu niepożądanych środowiskowych skutków ubocznych kolekcji i utylizacji dzikich wysypisk.