Proces

Projekt nad którym pracujemy dotyczy rozwiązań technologicznych w

przestrzeni zdrowia mentalnego. Platforma ma za zadanie świadczenie

terapii w nurcie CBT, usług z zakresu coachingu online oraz well-being.

Dodatkową usługą jest możliwość wykonania badania genetycznego pod kątem

stresu. Wykonanie testu pozwala sprawdzić poziom stresu, poznać

najefektywniejsze metody na jego pokonanie, poznać sposoby budowy

zdrowych relacji w oparciu o biochemię mózgu, a nawet określić

najbardziej optymalną ścieżkę zawodową.